Regelement

Zoals thuis ook gebruikelijk is, heeft het kinderdorp spelregel. Deze spelregels zijn gezamenlijk het reglement waar iedereen die aan het kinderdorp meedoet zich moet houden. 

 • Het dorp is toegankelijk voor kinderen van 4 tot en met 15 jaar. Kinderen moeten 4 jaar zijn om tijdens het kinderdorp 4 jaar worden. Uitzonderingen zijn helaas niet mogelijk.
 • Het kan zijn dat er een grote toeloop is van kinderen. St. KIVAC heeft ten alle tijden het recht om kinderen niet meer toe te laten. Dit gebeurd alleen als het niet meer verantwoord is om nog meer kinderen toe te laten.
 • Tijdens het kinderdorp is het mogelijk dat er foto’s gemaakt worden door verschillende fotografen. Wilt u dit niet, laat het dan weten aan Robbert Weideveld.
 • Tijdens de pauze tussen de middag en 's avonds bij een avondprogramma, gaan alle kinderen naar huis. Tenzij anders wordt vermeld in het programma.
 • Elk kind zal tijdens de programma’s voorzien worden van drinken en iets lekkers. Het is toegestaan dat een kind vanuit huis eigen eten en drinken mee neemt.
 • Op het kinderdorp zijn een aantal  EHBO-ers aanwezig. In de keukentent vindt u de verbanddoos.
 • Als kinderen op eigen initiatief van het dorp afgaan, zonder dit te melden bij de leiding, vervalt de verantwoordelijkheid van st. KIVAC.
 • Wanneer kinderen spullen van thuis meebrengen is dit op eigen risico, bij verlies of beschadiging is st. KIVAC hiervoor niet aansprakelijk.
 • Het is niet de bedoeling dat de ouders tijdens het draaien van het programma op het dorp aanwezig zijn, tenzij zij persoonlijk door de leiding
  gevraagd zijn.
 • Bij het bouwen van de hutjes is hulp van volwassen toegestaan. Kinderen die geen hulp hebben kunnen een beroep doen op de aanwezige leiding, mits deze beschikbaar zijn.
 • Het is niet de bedoeling dat kinderen en ouders zo maar de keukentent in- en uitlopen. Dit mag alleen in overleg met of op uitnodiging van de leiding.
 • Het kinderdorp is bedoeld voor de jeugd en specifiek voor kinderen die het leuk vinden om de vakantie op deze manier door te brengen. Kinderen die de sfeer verpesten, verbaal geweld gebruiken of vandalisme plegen behoren niet tot deze groep en zullen dus toegang tot het dorp ontzegd worden.
 • Rookartikelen en of drugs zijn voor de iedereen onder de 18 op het kinderdorp verboden, dit geldt ook voor alcoholische dranken. Bij twijfel wordt om een ID gevraagd. St. KIVAC houdt hierbij het recht om jongeren de toegang tot het dorp te verbieden. Daarnaast zullen wij ook de personen verwijderen die deze alcoholische versnapering heeft verstrekt.
 • Indien kinderen van het dorp worden verwijderd zal de leiding contact opnemen met de ouders om met hen de problemen te bespreken.
 • In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur van st. KIVAC over de te nemen acties.
Heb jij je al ingeschreven?
Voorinschrijving

Heb jij je al ingeschreven?

Tijdig inschrijven helpt ons de vrijwilligers goed in te delen en de programmaonderdelen goed voor te bereiden. Schrijf je daarom vandaag nog in!